ORGANOMİNERAL TOPRAK DÜZENLEYİCİ GÜBRE

İÇERİK

Organik Madde                        %20

Mineral Madde                         %10

Maksimum Nem                       %20

pH 6,5-8,5


Organik gübreler bitkilerin verimliliği ve büyüme kalitesinin artırılması için kullanılan içeriklerdir.

ORGTAR organik gübresinin içinde toprağı besleyecek mineraller fazlasıyla mevcuttur.

ORGTAR leonardit içeriğinden dolayı önemli bir hümik asit içeriğine sahiptir. Hümik asit toprakta besin maddelerinin yıkanıp gitmesini ve gaz olup uçmasını engelleyerek diğer gübrelerin etkinliğini önemli lçüde arttırır.

ORGTAR organik gübre fide veya fidan dikim döneminde kullanıldığında köklenmeyi arttırır, hızlı büyümeyi teşvik eder.

ORGTAR organik gübre kışın bitkinin köklerinin soğuktan etkilenmemesini sağlar.

ORGTAR organik gübreler kolayca biyolojik olarak parçalanabilir ve çevre kirliliğine neden olmaz.

ORGTAR organik gübre küçük toprak parçalarını birleştirerek çatlamasını önler, dolayısıyla su kaybı azalır.

ORGTAR organik gübre siyah renkli oluşu nedeniyle daha çok güneş enerjisi emilimini sağlar.

ORGTAR organik gübre katyon değiştirme kapasitesine sahiptir.

ORGTAR organik gübre demir, çinko gibi iz elementlerin bitkiler tarafından kullanılabilecek forma dönmelerini sağlar.

ORGTAR organik gübre topraktaki azotun bitkiler tarafından alınabilmesini en yüksek düzeye çıkarır.

ORGTAR organik gübre bitki enzimlerini uyarır.

ORGTAR organik gübre hafif bünyeli toprakların su tutmasını arttırarak sulamanın daha seyrek yapılmasına olanak tanır. Böylece daha az su kullanarak önemli bir ekonomik ve işgücü kazanımı olur.

ORGTAR organik gübre ağır bünyeli toprakta sağladığı gözeneklik sayesinde su ve havanın toprak içerisinde hareketini kolaylaştırır, bitki köklerinin daha rahat büyümesini sağlar.

ORGTAR organik gübre Toprakta doğal olarak bulunan demir, çinko ve fosfor besin elementlerini alınabilir hale getirerek bitki kullanımına sunar.

ORGTAR organik gübre toprakta bulunan aşırı sodyum'u ortadan kaldırarak tuzlanmayı önler. Aşırı kireci çözerek toprağın pH'sını düzenler.

ORGTAR organik gübre toprakta mikroorganizma faaliyeti için uygun ortam oluşturur.

ORGTAR organik gübre ekilen tohumların kısa sürede çimlenip çıkış yapmasını ve hızlı gelişmesini sağlar.

ORGTAR organik gübre bitkide çiçek tutumunu arttırır.

ORGTAR organik gübre meyve kalitesini iyileştirir.

ORGTAR organik gübre ürünün raf ömrünü önemli oranda uzatır.

ORGTAR organik gübre biyolojik süreçte katalizör(hızlandırıcı) görevi yapar.

ORGTAR organik gübre kök hücre zarlarının geçirgenliğini artırarak, bitkilerin topraktan daha fazla besin maddesi almalarını sağlar.

ORGTAR organik gübre bitkilerde klorofil, şeker ve amino asitlerin oluşmasını teşvik ederler, vitamin ve minerallerin miktarının artmasını sağlarlar ve fotosentezi artırır.

ORGTAR organik gübre kullanılarak üretilen gıda maddeleri, zararlı kimyasallar içermez. Organik gübre kullanılarak üretilen gıda maddeleri tüketenler, Kimyasal gübre kullanılarak üretilen gıda maddelerini kanser, felç ve cilt bozuklukları gibi hastalıklara yakalanma r iskleri daha azdır.

ORGTAR organik gübreler, toprak yapısını korur ve besin tutma kapasitesini artırmada yardımcı olur. Organik gübreler toprak için gerekli besinleri bol miktarda bulundurur.

Yıllardır ORGTAR uygulanan bir toprak, çok daha az gübre gerektirir.

Diğer taraftan, kimyasal gübreler insan için hastalıkların başlıca nedenidir ve bitki, hayvan, böcek türleri için çok büyük tehdittir.Şekilde görüldüğü üzere;

Bazı besinler toprak analizlerinde toprakta bulunduğu saptansa bile bu besinler toprakla kaynaşmış ve bitkiler bu besinleri kullanamaz olmuşlardır.

ORGTAR organik toprak düzenleyici toprakta önceden bulunan besin maddeleri ve kullanılmış olan gübrelerdeki besin maddelerini bünyesine alarak (Şelatlama) bitkilerin sürekli ve dengeli beslenmelerine olanak tanır.

ORGTAR DEMONSTRASYON ÇALIŞMALARI


BİBER DENEMESİTAMAMEN KİREÇLİ VE VERİMSİZ TOPRAKTA BİBER DENEMESİFİDE DENEMESİKÖK DENEMESİ
KARPUZ TARLASINDA GÜBRE KULLANILMAYAN PARSEL (VERİM AZ)KARPUZ TARLASINDA GÜBRE KULLANILAN PARSEL (VERİM ÇOK İYİ)BUĞDAY DENEMESİBUĞDAY DENEMESİ