ORGTAR-MAGNİT

İÇERİK

Nitrat Azotu (N)                                                %9

Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)     %6

Magnezyum, klorofil molekülünün merkezinde yer alır ve klorofil molekülünün %2.7’sini oluşturur.

Bu miktar Magnezyum bitki yaprağında bulunan toplam magnezyumun %10’una eşdeğerdir.

ORGTAR-Magnit bitkilerde fotosentez olayına ve karbonhidrat metabolizmasına yaptığı önemli etki ile dikkati çekmektedir.

Klorofilin yapı maddesini oluşturması nedeniyle yeterli Magnezyumun bulunmaması halinde fotosentez olayı sekteye uğrar.

Karbonhidrat metabolizmasında görev yapan pek çok enzimlerde Orgtar-magnit’in asıl rolü karbonhidrat taşınmasıdır. Ayrıca magnezyum enzimlerde aktivatör görevi de görür.

Yapılan araştırmalarda yeteri kadar magnezyum bulunması halinde bitkilerin fosforlu gübrelerden daha fazla yararlandıkları ve tohumun fosfor kapsamının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Karbonhidratların yapraklardan bitkinin gövdesine taşınmasında magnezyumun önemli rolü saptanmıştır.

Bitkilerin yaprak ve tohumlarında öteki organlarına oranla daha fazla magnezyum bulunmaktadır.

Firmamız tesislerinde üretilen ORGTAR-Magnit yukarıdaki görevleri yerine getirecek özellikte mükemmel bir üründür.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZLARI (Yalnızca noksanlık görüldüğü hallerde kullanılmalıdır).

BİTKİLER

TOPRAK

YAPRAK

DAMLAMA

Sebze

-------

1000-1500 cc/1000 litre suya

2000-3000 cc/da

Ağaçlar

-------

1500-2000 cc/1000 litre suya

50-150 cc/ağaç

Tarla Bitkileri

--------

1000-1500 cc/1000 litre suya

-----------